Loading...
30 results
Houses to buy
30 results
€890,0006 bds, 2 ba
Sa Fonts Seca, Bunyola303 m² villa
€1,450,0005 bds, 3 ba
Sa Coma, Bunyola210 m² villa
€1,700,0005 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola270 m² villa
€930,0004 bds, 2 ba
Bunyola, 07193220 m² finca
€995,0005 bds, 2 ba
Palmanyola, Bunyola230 m² casa
€1,450,0005 bds, 3 ba
Sa Coma, Bunyola210 m² villa
€995,0003 bds, 3 ba
Bunyola, 07193233 m² finca
€925,0004 bds, 3 ba
Bunyola, 07193171 m² finca
€1,400,0003 bds, 2 ba
Bunyola, 07110143 m² finca
€699,0003 bds, 2 ba
Palmanyola, Bunyola144 m² casa
€4,900,0004 bds, 6 ba
Orient, Bunyola720 m² finca
€2,300,0005 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola640 m² finca
€1,390,0006 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola508 m² villa
€3,350,0005 bds, 4 ba
Sa Coma, Bunyola400 m² villa
€1,975,0004 bds, 3 ba
Sa Coma, Bunyola334 m² villa
€615,0003 bds, 1 ba
Bunyola, 07110100 m² casa
€550,0002 bds, 1 ba
Bunyola, 07193110 m² finca
€4,900,0004 bds, 4 ba
Bunyola, 07110470 m² villa
€7,900,0004 bds, 5 ba
Bunyola, 07110534 m² finca
€2,300,0005 bds, 5 ba
Bunyola, 07110409 m² finca