Loading...
18 results
Houses to buy
18 results
€2,195,0004 bds, 3 ba
Sa Fonts Seca, Bunyola221 m² villa
€1,300,0005 bds, 5 ba
Palmanyola, Bunyola343 m² villa
€1,200,0006 bds, 4 ba
Palmanyola, Bunyola400 m² villa
€2,700,0004 bds, 4 ba
Bunyola, 07110203 m² finca
€3,750,0006 bds, 8 ba
Bunyola, 07193933 m² finca
€1,700,0005 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola270 m² villa
€4,900,0004 bds, 6 ba
Orient, Bunyola720 m² finca
€2,300,0005 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola640 m² finca
€1,390,0006 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola508 m² villa
€3,350,0005 bds, 4 ba
Sa Coma, Bunyola400 m² villa
€1,975,0004 bds, 3 ba
Sa Coma, Bunyola334 m² villa
€3,995,0004 bds, 4 ba
Bunyola, 07110470 m² villa
€1,390,0006 bds, 4 ba
Sa Coma, Bunyola512 m² villa
€3,900,0003 bds, 3 ba
Bunyola, 07110497 m² finca
€985,0005 bds, 3 ba
Bunyola, 07110585 m² finca
€4,100,0004 bds, 4 ba
Bunyola, 07110320 m² finca
€1,990,0005 bds, 5 ba
Sa Coma, Bunyola420 m² casa
€3,900,0004 bds, 4 ba
Bunyola, 07110421 m² villa